نام: شاهنامه فردوسی (متن انتقادی)شاهنامه فردوسی | دوره نه جلدی – [نه جلد]

شاعر: ابولقاسم فردوسی – گردآوری تحت نظر ی. ا. برتلس

ناشر: اداره انتشارات ادبیات خاور

تاریخ نشر: از ۱۳۳۸ تا ۱۳۴۹ (از ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۱ میلادی – مسکو)

تعداد صفحات: دوره نه جلدی ۳۴۴۸ صفحه

حجم: دوره نه جلدی ۱۵۴ مگابایت

درباره شاهنامه، درباره فردوسی، فهرست کتاب در ادامه مطلب

بیشتر بخوانید ←